Zajęcia programowe

 1. Zajęcia w naszym przedszkolu odbywają się w godzinach 6.30-17.00.

 2. Godziny Aktywność Czas przeznaczony na realizację, dzieci młodsze Czas przeznaczony na realizację, dzieci starsze
  6.30- 11.30

  1. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki.
  2. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, i inne prowadzone na boisku przedszkolnym, w parku, ogrodzie.
  3. Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
  4. Czas zagospodarowany przez nauczycielkę w dowolny sposób: prowadzenie obserwacji dzieci, indywidualna lub zespołowa praca z dziećmi, rozmowy z dziećmi na interesujšce je tematy, czytanie literatury dziecięcej, czynności porzšdkowe, czynności higieniczne, samoobsługowe, spożywanie posiłków.
  1 godzina


  1 godzina

  45 minut  2 godziny
  1 godzina


  1 godzina

  1 godzina  2 godziny
  11.30-17.00

  1. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki.
  2. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, i inne prowadzone na boisku przedszkolnym, w parku, ogrodzie.
  3. Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
  4. Czas zagospodarowany przez nauczycielkę w dowolny sposób: prowadzenie obserwacji dzieci, indywidualna lub zespołowa praca z dziećmi, rozmowy z dziećmi na interesujšce je tematy, czytanie literatury dziecięcej, czynności porządkowe, czynności higieniczne, samoobsługowe, spożywanie posiłków.
  1 godzina  1 godzina

  45 minut
  2,5 godziny
  1 godzina  1 godzina

  1 godzina
  2,5 godziny
 3. Czas ich trwania jest uzależniony od danej grupy wiekowej.
 4. Treści zajęć są zintegrowane, dzięki czemu każdego dnia nasze dzieci mają możliwość podejmowania różnego rodzaju działań w każdym obszarze edukacyjnym.
 5. Aktywność dziecięca pobudzana jest w zakresie: edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, mowy i myślenia, matematycznej, przygotowania do pisania i czytania, muzycznej, plastyczno-technicznej i komunikacyjnej.
 6. W każdy pierwszy czwartek miesiąca rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych prowadzonych we wszystkich grupach wiekowych.
 7. Dodatkowe zajęcia otwarte są niekiedy organizowane przez nauczycielki i odbywają się w godzinach popołudniowych zgodnie z wcześniejszą informacją kierowaną do rodziców.

Zajęcia komputerowe

></p>
<h2>Warsztaty plastyczne</h2>

<h2>Zajęcia muzyczno-ruchowe</h2>

<p>Powyższymi zajęciami objęte są wszystkie dzieci w przedszkolu.</p>

<p>Dzieci mające wady wymowy objęte są opieką logopedyczną.</p>

  <p class=Przejdź na początek strony...