Zajęcia programowe

  • Czas trwania zajęć jest uzależniony od danej grupy wiekowej.
  • Treści zajęć są zintegrowane, dzięki czemu każdego dnia nasze dzieci mają możliwość podejmowania różnego rodzaju działań w każdym obszarze edukacyjnym.
  • Aktywność dziecięca pobudzana jest w zakresie: edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, mowy i myślenia, matematycznej, przygotowania do pisania i czytania, muzycznej, plastyczno-technicznej i komunikacyjnej.
  • W każdy pierwszy czwartek miesiąca rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych prowadzonych we wszystkich grupach wiekowych.
  • Dodatkowe zajęcia otwarte są niekiedy organizowane przez nauczycielki i odbywają się w godzinach popołudniowych zgodnie z wcześniejszą informacją kierowaną do rodziców.
  • Zajęcia komputerowe

    ></p>
<p><img src=Przejdź na początek strony...