Czytanie bajki

Dzieci uczestniczyły w comiesięcznych akcjach propagowania czytelnictwa wśród dzieci. W skupieniu słuchały bajki czytanej przez zaproszonego gościa.

PrzejdĽ na pocz±tek strony...