Innowacja pedagogiczna pt. Zastosowanie odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak z elementami języka angielskiego - autorstwa Agnieszki Stachurskiej-Jelonek

Kuratorium oświaty w Łodzi w dn. 23.04.2014 r. pozytywnie zaopiniowało innowację pt.: Zastosowanie odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak z elementami języka angielskiego, której autorką jest Agnieszka Stachurska - Jelonek. Przedszkole nr 7 "Wiosenka" w Łowiczu zaczęło wprowadzać ją od 01.09.2014 r. Innowacja będzie kontynuowana przez najbliższe trzy lata, czyli do 31.08.2017 r. Odimienna metoda nauki czytania dotyczy wczesnej nauki czytania. Znajduje swoje zastosowanie już w najmłodszej grupie przedszkolnej. Imię jest tutaj kluczem otwierającym świat pisma. Przy czym słowo pismo oznacza w tym wypadku system znaków służących do zastąpienia języka mówionego przez zapis. Projekt składa się z następujących działań: akt inicjacji, ściana pełna liter - loteryjka, targ liter, nazywanie świata. Pierwszy etap polega na zaznajomieniu dziecka z jego własnym imieniem poprzez wypisanie tzw. wizytówki. Będą one służyły do zabaw i stanowią podstawę do wprowadzenia całego alfabetu. Wizytówki używa się m.in. do sprawdzania obecności, podpisywania przedmiotów (np. krzesło, półka itp.) lub prac wykonanych przez dziecko. Kolejnym etapem jest zaznajomienie dziecka z całym alfabetem poprzez omówienie poszczególnych liter (ściana pełna liter) oraz zabawy w loteryjkę oraz targ liter. Nazywanie świata jest ostatnim etapem nauki czytania. Są to różnorodne zabawy w dopasowywanie nazw do otaczającego świata. Wszystkie wyżej wymienione etapy są realizowane również na zajęciach z języka angielskiego. Innowacja jest prowadzona we wszystkich grupach wiekowych. Język angielski także jest prowadzony we wszystkich grupach wiekowych.

Przejdź na początek strony...