Programy edukacyjne

WIZJA, MISJA


Zestaw programów nauczania i wychowania w Przedszkolu Nr 7 "Wiosenka" w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrektor Przedszkola Nr 7 "Wiosenka"w Łowiczu dopuszcza do użytku w Przedszkolu Nr 7 "Wiosenka" w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022 zaproponowane przez nauczycieli niżej wymienione programy:Oddział I 2,5 i 3 latków:
 • "Wokół przedszkola" Program wychowania przedszkolnego- M. Kwa¶niewska, W. Żaba-Żabińska
 • "Esy-floresy dziecięce sukcesy" Program wychowania przedszkolnego- W. Jaroszewska, M. Skórowska
 • Program własny "Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki" autorstwa Aleksandry Liberadzkiej
 • Program własny "Autochodzik uczy przedszkolaków o ruchu drogowym" autorstwa Ewy Sukiennik
 • Program adaptacyjny "Bez łez - bo przedszkole fajne jest"
 • Innowacja pedagogiczna pt. "Zastosowanie odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak z elementami języka angielskiego" - autorstwa Agnieszki Stachurskiej-Jelonek
 • "English play box" - Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się j.angielskim - D. Sikora-Banasik, E. Wilkos
 • Program wychowania przedszkolnego. Wiesława Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo


 • Oddział II 3,4-latków:
 • "Wokół przedszkola" Program wychowania przedszkolnego- M. Kwa¶niewska, W. Żaba-Żabińska
 • "Esy-floresy dziecięce sukcesy" Program wychowania przedszkolnego- W. Jaroszewska, M. Skórowska
 • Program własny "Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki" autorstwa Aleksandry Liberadzkiej
 • Program własny "Autochodzik uczy przedszkolaków o ruchu drogowym" autorstwa Ewy Sukiennik
 • "English play box" - Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się j.angielskim - D. Sikora-Banasik, E. Wilkos
 • Innowacja pedagogiczna pt. Zastosowanie odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak z elementami języka angielskiego - autorstwa Agnieszki Stachurskiej-Jelonek
 • Program wychowania przedszkolnego. Wiesława Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo


 • Oddział III 4,5-latków
 • "Wokół przedszkola" Program wychowania przedszkolnego- M. Kwa¶niewska, W. Żaba-Żabińska
 • Program własny "Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki" autorstwa Aleksandry Liberadzkiej
 • Program własny "Autochodzik uczy przedszkolaków o ruchu drogowym" autorstwa Ewy Sukiennik
 • "English play box" - Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się j.angielskim - D. Sikora-Banasik, E. Wilkos
 • Innowacja pedagogiczna pt. Zastosowanie odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak z elementami języka angielskiego - autorstwa Agnieszki Stachurskiej-Jelonek
 • Program wychowania przedszkolnego. Wiesława Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo


 • Oddział IV 5,6-latków:
 • "Wokół przedszkola" Program wychowania przedszkolnego- M. Kwa¶niewska, W. Żaba-Żabińska
 • Program własny "Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki" autorstwa Aleksandry Liberadzkiej
 • Program własny "Autochodzik uczy przedszkolaków o ruchu drogowym" autorstwa Ewy Sukiennik
 • Program własny "Mali Arty¶ci" autorstwa Anny Pietraszewskiej
 • Program "Czyste powietrze wokół nas" - Janusz Szymborski, Anna Dzielska, Teresa Szopińska
 • Innowacja pedagogiczna pt. Zastosowanie odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak z elementami języka angielskiego - autorstwa Agnieszki Stachurskiej-Jelonek
 • "Angielski dla starszaków" - Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska
 • "Tak dla Jezusa" Program nauczania religii w przedszkolu AZ-04-01/20-KI-1/20 z dn. 28.01.2020r. "Tak. Jezus mnie kocha" red. ks dr K. Mielnicki, E. Kondrak. Przewodnik metodyczny i teczka pomocy.
 • Program wychowania przedszkolnego. Wiesława Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
 • Opisy programów

  PrzejdĽ do pocz±tku strony...