MISJA

Przyprowadź dziecko do naszego Przedszkola, przyjdź do nas:

Zapewnimy Twojemu dziecku:

TU POZNASZ SIEBIE I INNYCH, ODKRYJESZ TAJEMNICE WIEDZY I PIĘKNO ŚWIATA

Nasze zadanie pojmujemy jako w pełni profesjonalną służbę społeczną.Poczucie posłannictwa i wrażliwość na różnorodne potrzeby polskiej oświatypozwalają nam wypracować w dzisiejszych czasach własny styl - Przedszkolaotwartego, dynamicznego i godnego zaufania. Przedszkole nr 7 w Łowiczu pragniebyć najlepszym partnerem dziecka i rodzica. Dlatego tak wielką uwagęprzykładamy do bezpośrednich kontaktów z naszymi dziećmi i rodzicami. Jesteśmyinicjatorami wielu spotkań z rodzicami i środowiskiem stanowiących forumwymiany poglądów i opinii - służą one konfrontowaniu wzajemnych doświadczeń wpracy. Postulaty zgłaszane przez rodziców i środowisko zawsze stawiamy wcentrum naszej uwagi. Wierzymy, że ten nowoczesny model komunikowania sięprzyniesie obu stronom jak najlepsze rezultaty. Dzięki uczestnictwu w różnychkursach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych, związanych zedukacją jesteśmy zorientowani w potrzebach i problemach jakie wraz zintegracją Europy pojawiają się w dziedzinie nauczania i podejmujemy związane ztym wyzwania.

Wierzymy, że dobre przedszkole daje podstawy gruntownej irzetelnej wiedzy. Może równocześnie przynieść dziecku inauczycielowi prawdziwą radość uczestnictwa w życiu Przedszkola, atakże inspirować dzieci do podejmowania własnego wysiłkubadawczego i rozwijanie postawy twórczej.

Przejdź do początku strony...