Jubileusz 60-lecia Przedszkola nr 7 “Wiosenka” w Łowiczu

1946-2006

Po II wojnie światowej na ziemiach polskich znów zwiększył się wskaźnik analfabetyzmu. Mimo, że w czasie wojny i okupacji organizowano tajne nauczanie i samokształcenie, wiele dzieci przerywało naukę, lub nie mogło jej podjąć. W rezultacie polityki państwa powojennego wobec oświaty i kultury, nastąpił szybki zorganizowany rozwój szkolnictwa wszystkich stopni i rodzajów, a przede wszystkim rozpoczęła się walka z analfabetyzmem. Odbudowywano szkolnictwo: podstawowe, średnie, wyższe. Oświatą objęto dorosłych. Odbudowano sieć bibliotek i czytelni. Powstawały przedszkola.

W 1945 r. na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym W. Bieńkowski wysunął postulat w sprawie obowiązkowego wychowania przedszkolnego realizowanego etapami, w co najmniej dwuletnich przedszkolach (dla 5 i 6-latków). Wydana w tymże roku instrukcja resortu oświaty, poleca kuratorom i inspektorom szkolnym tworzenie przedszkoli dla dzieci od 4 do 7 lat.

Przyczyną masowego powstawania przedszkoli był szybki rozwój przemysłu i związany z tym wzrost zapotrzebowania na pracę kobiet. Pojawił się wówczas problem opieki nad dziećmi, matek podejmujących pracę zawodową. Różne instytucje państwowe i lokalne spieszyły z pomocą i otwierały ochronki.

Z taką inicjatywą wystąpił również w 1946 r. samorząd mieszkańców na Górkach Zagórskich. Potwierdzeniem zorganizowania dziecińca w okresie letnim, była pisemna zgoda ówczesnych władz Łowicza. Jakie były losy tego budynku do roku 1948, nikt nie pamięta, ani w żadnych dokumentach nie zostały odnotowane. Wiadomo natomiast, że od września 1948 r. staraniem mieszkańców rozpoczęło działalność Przedszkole Publiczne. Byli właściciele budynku, państwo Skibińscy dali mu nazwę “Wiosenka” od imienia swojej najstarszej córki Wiesławy. Uwiecznili to na froncie budynku nad werandą. Napis do dziś dnia pozostał niezmieniony.

W budynku znajdowały się: sala dla dzieci, szatnia, kuchnia, pomieszczenie służbowe. Przedszkole było czynne tylko 5 godz. dziennie, a pierwszą kierowniczką została Władysława Serwach. Następnie kierownictwo placówki przejęła pani Sabina Chabalewska, która pełniła tę funkcję do 1954 r.

Najdłużej kierowniczką w “Wiosence” była Józefa Biernacka (z męża Osimowicz), która tę placówkę prowadziła przez 31 lat do 1985 r. Jako młoda absolwentka Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Tomaszowie Mazowieckim otrzymała nakaz pracy do Łowicza. Z własnej inicjatywy i przy współpracy mieszkańców wyposażyła przedszkole w nowe zabawki i urządzenia do gier i zabaw na boisku.

W latach sześćdziesiątych dwa wydarzenia miały duży wpływ na rozwój placówki na Górkach. Pierwszym z nich było powstanie Zakładu Owocowo-Warzywnego w Łowiczu, który do uruchomienia produkcji potrzebował wielu ludzi do pracy. Rodzice wystąpili z wnioskiem do Wydziału Oświaty o przedłużenie pracy w przedszkolu z 5 do 9 godzin dziennie. Wniosek został pozytywnie przyjęty. Zwiększyła się również ilość dzieci. W trakcie rekrutacji do przedszkola, Komisja Rekrutacyjna miała kłopoty z przyjęciem wszystkich pociech. Sytuacja zmieniła się w 1968 r., gdy “Wiosenka” zaadoptowała drugą salę do zabaw dla dzieci, z pomieszczenia służbowego, które do tej pory zamieszkiwała kierowniczka placówki.

Drugim ważnym dla przedszkola wydarzeniem, była decyzja podjęta przez pełnoprawnych właścicieli budynku- rodzeństwo Skibińskich. Dotyczyła sprzedaży domu Urzędowi Miasta w Łowiczu z zastrzeżeniem, że może się w nim znajdować wyłącznie przedszkole. Dzięki tej decyzji placówka prosperuje do dziś.

W 1985 r. dyrektorką Przedszkola Nr 7 w Łowiczu, zostaje młoda, bardzo dynamiczna, z wieloma perspektywami na przyszłość pani Jolanta Janicka (z męża Kępka). Pełni tę funkcję również obecnie będąc magistrem i nauczycielem dyplomowanym. To pani Dyrektor organizuje obchody 40-lecia Państwowego Przedszkola Nr 7 w Łowiczu- 28.06.1986 r. W trzy lata później przy pomocy inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Łowiczu pana Eugeniusza Furmana rozbudowuje “Wiosenkę”, dostawiając za starym, duży budynek z zapleczem gospodarczym. W 1994 r. przy pomocy Burmistrza Miasta Łowicza Władysława Durki, zostaje oddana do użytku sala postawiona obok starego budynku przedszkola. Ogromny wkład w wykończenie sali wniosło społeczeństwo z dzielnicy Górki.

Wraz z rozbudową przybywa na placówce dzieci i personelu. Obecnie liczy ona cztery odziały: 3-4latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki oraz 17 osób personelu pedagogicznego i administracyjno-obsługowego.

Witamy w naszym przedszkolu

  1. Przedszkole nasze jest placówką promującą zdrowie. Poszanowanie i troska o zdrowie są fundamentem naszej społeczności!

  2. Przedszkole Nr 7 w Łowiczu jest placówką samorządową, oferującą dzieciom szeroki zakres zajęć dodatkowych. Należą do nich: rytmika, gimnastyka korekcyjno-wyrównawcza, koncerty muzyczne, warsztaty komputerowe, warsztaty plastyczne, język angielski.

  3. Przedszkolaki mają możliwość zapoznania się z różnorodnym środowiskiem przyrodniczym i społecznym, dzięki licznym wyjazdom.

  4. Organizowane przez placówkę wycieczki do teatru dostarczają dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej, zachęcają do własnej twórczości słownej.

  5. Nasi nauczyciele stosują metody aktywizujące stwarzające dzieciom możliwość rozwoju twórczego. Pracujemy w układzie partnerskim z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

  6. Zainteresowani jesteśmy nawiązaniem bliskich kontaktów z innymi przedszkolami. Proponujemy wymianę ciekawych form pracy.

  7. Goście w naszym przedszkolu są zawsze mile widziani i oferujemy im mnóstwo turystycznych atrakcji. W Łowiczu warto zobaczyć: Katedrę, rezydencję Biskupa Łowickiego, kościół księży Pijarów, kościół Św. Ducha, kościół i klasztor Sióstr Bernardynek, kościół Św. Leonarda, kościół i klasztor oo. Dominikanów, kościół i klasztor oo. Bernardynów, kościół ewangelicki (obecnie “Galeria Browarna”), zespół architektoniczny gen. Klickiego, Ratusz, Stary Rynek, Nowy Rynek, kamienice mieszczańskie, ruiny zamku prymasowskiego, muzeum oraz zabytki w Arkadii, Nieborowie, Walewicach ponadto sztukę ludową w Maurzycach i Sromowie.

My zaś zapraszamy do naszej placówki na występy dzieci w strojach regionalnych. Jesteśmy bowiem przedszkolem kultywującym tradycje łowickie.

Przejdź na początek strony...