ŁOWICKI EKOLOG-przedszkolaki dbają o środowisko

to nazwa nowego autorskiego programu edukacyjnego realizowanego od pazdziernika 2011r. do czerwca 2012r. w łowickich przedszkolach publicznych. Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program "ŁOWICKI EKOLOG-przedszkolaki dbają o środowisko" - podobnie jak poprzedni - realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych w każdym przedszkolu. Oprócz zajęć dydaktycznych w ramach projektu zostaną zorganizowane w okresie od stycznia do czerwca wycieczki ekologiczne, m.in. dzieci wyjadą do ogrodu zoologicznego w Łodzi oraz będą miały mozliwość zwiedzenia akwarium i obejrzą film "Pod Taflą Oceanu" w najnowszej technologii 3D. Realizacja programu pozwoli także na doposażenie placówek oświatowych w pomoce, takie jak: aparaty fotograficzne, projektory multimedialne, sztalugi, zestawy plansz i modeli edukacyjnych, zestawy przyrodnicze oraz filmy o tematyce ekologicznej. Pomoce te są niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.
Całkowity koszt zadania wynosi 146 650,00zł z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 124 850,00zł.

W łowickich przedszkolach po raz kolejny realizowane jest zadanie zakresu edukacji ekologicznej współpracując z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W poprzednim roku kwota dofinansowania zadania ekologicznego pt.:"Ekoprzedszkolak - od małego w zgodzie z przyrodą" była niższa i wynosiła 24 500,00zł.

Przejdź na początek strony...