Łowicz dn.30.12.2010 r.

EKOPRZEDSZKOLAK-od małego w zgodzie z przyrodą

to nazwa nowego autorskiego programu edukacyjnego realizowanego od października 2010 r. do czerwca 2011 r. w łowickich przedszkolach publicznych. Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Program EKOPRZEDSZKOLAK-od małego w zgodzie z przyrodą prowadzony jest we wszystkich grupach wiekowych. Myślą przewodnią oraz podstawą doboru i układu treści jest poznawanie ekologicznych aspektów własnego domu, przedszkola i najbliższego otoczenia, samodzielne zdobywanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozwiązywanie problemów, dokonywanie bezpośrednich obserwacji i przeprowadzanie eksperymentów. Prowadzi to do rozwoju zainteresowań przyrodniczych (środowiskowych) dzieci, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych w stosunku do przyrody. Zajęcia w terenie to szczególnie wartościowe lekcje patrzenia, słuchania, mówienia i myślenia. Zbliżają one dzieci do natury, przy czym dzieci poznają praktyczną wiedzę, doświadczają emocji, radości i zaspokajają swoją ciekawość.

W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia dydaktyczne we wszystkich grupach wiekowych wg programu autorskiego EKOPRZEDSZKOLAK-od małego w zgodzie z przyrodą dwa razy w miesiącu,

  • przedszkolne konkursy wiedzy o ochronie środowiska: Żyj z przyrodą w zgodzie,

  • wycieczki ekologiczne do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (dla dzieci 5-6 letnich maj 2011 r).

  • Miejski Teatralny Konkurs Ekologiczny Zielone teatrzykowanie czerwiec 2011 r.

  • Realizacja poszczególnych etapów tematycznych pozwoli również na doposażenie placówek oświatowych w pomoce, takie jak: zestawy plansz edukacyjnych, zestawy przyrodnicze, książki o tematyce ekologicznej. Pomoce te są niezbędne do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej.

    Całkowity koszt zadania wynosi 34.450,- zł, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 24.500,- zł.

    Przejdź na początek strony...