REGULAMIN

 1. Zajęcia w przedszkolu odbywają się w godz. 6:30-17:00. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci z przedszkola.
 2. Dzieci powinny być do przedszkola przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub upoważnionych przez nich opiekunów w oznaczonych godzinach.
 3. Dzieci przyprowadzone do przedszkola powinny być czyste i posiadać obuwie na zmianę.
 4. Dzieci chore do czasu wyzdrowienia powinny przebywać w domu.
 5. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązani są powiadomić dyrektorkę i nauczycielki o nieobecności dziecka.
 6. Opłaty za przedszkole należy uiszczać w wyznaczonym terminie.

Ramowy rozkład dnia:

6.30 - 8.20
Przychodzenie dzieci do przedszkola.
Zabawy w kącikach z wyboru dzieci.
Prace korekcyjno - kompensacyjne.
Ustalenie materiału programowego z poprzedniego dnia.
8.20 - 8.30
Zabawa ruchowa - 3,4 - latki.
Poranne ćwiczenia ruchowe - 5,6 - latki.
8.30 - 9.00
Śniadanie.
9.00 - 9.15
Przygotowanie do zajęć.
9.15 - 10.20
Zajęcia programowe.
Do 11.30
Zabawy dowolne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.
11.30 - 11.45
Przygotowanie do obiadu.
11.45 - 12.15
Obiad.
12.15 - 14.00
Zabawy dzieci.
Utrwalanie materiału programowego, zajęcia dodatkowe, zabawy na boisku przedszkolnym.
14.00 - 14.15
Przygotowanie do podwieczorku, zabawa ruchowa.
14.15 - 14.45
Podwieczorek.
14.45 - 17.00
Rozchodzenie się do domów.
Zabawy dowolne.

Ramowy rozkład dnia:

Godziny Aktywność Czas przeznaczony na realizację, dzieci młodsze Czas przeznaczony na realizację, dzieci starsze
6.30- 11.30

 1. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki.
 2. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, i inne prowadzone na boisku przedszkolnym, w parku, ogrodzie.
 3. Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 4. Czas zagospodarowany przez nauczycielkę w dowolny sposób: prowadzenie obserwacji dzieci, indywidualna lub zespołowa praca z dziećmi, rozmowy z dziećmi na interesujšce je tematy, czytanie literatury dziecięcej, czynności porzšdkowe, czynności higieniczne, samoobsługowe, spożywanie posiłków.
1 godzina


1 godzina

45 minut2 godziny
1 godzina


1 godzina

1 godzina2 godziny
11.30-17.00

 1. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki.
 2. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, i inne prowadzone na boisku przedszkolnym, w parku, ogrodzie.
 3. Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 4. Czas zagospodarowany przez nauczycielkę w dowolny sposób: prowadzenie obserwacji dzieci, indywidualna lub zespołowa praca z dziećmi, rozmowy z dziećmi na interesujšce je tematy, czytanie literatury dziecięcej, czynności porządkowe, czynności higieniczne, samoobsługowe, spożywanie posiłków.
1 godzina1 godzina

45 minut
2 godziny
1 godzina1 godzina

1 godzina
2 godziny

Przejdź do początku strony...